OPEN VAN 12 TOT 17 UURr

Jan WorstVan 1971 tot 1976 studeert Jan Worst aan de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen en haalde zijn M.O.B-acte tekenen. ‘Ik ben dus eigenlijk tekenleraar’, zegt hij daarover. ‘Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het als leraar niet lang volgehouden heb. Ik heb mijn vrijheid nodig om me aan mijn eigen werk te kunnen wijden.’ ‘Ik werk langzaam, traag. Het maken van een schilderij is als het schrijven van een roman, je vertelt als het ware een verhaal met je schilderij en je bouwt het langzaam op. Mijn schilderijen zijn daadwerkelijk opgebouwd, een soort montage van verschillende onderdelen. Een vrouw, een interieur, bepaalde details.’ Voor zijn werk laat hij zich inspireren door de 18e eeuw. Wie zijn schilderijen bekijkt ziet daarop interieurs van gebouwen en paleizen uit de 18e eeuw. ‘De grote schilderkunst was in die tijd al voorbij, dat was iets van de zeventiende eeuw met Rembrandt, Frans Hals en Vermeer en anderen natuurlijk. Die 18e eeuw past bij mij. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de interieurs van Engelse landhuizen uit die tijd of bijvoorbeeld het paleis van Versailles van Marie-Antoinette.’ Dat de schilderijen van Jan Worst realistisch genoemd worden, kan volgens hem aanleiding geven tot misverstanden. Het begrip realisme is verbonden aan het afbeelden van de werkelijkheid en is voor de schilder als zodanig een enigszins naïeve en misschien wel achterhaalde activiteit. De schilderijen van Jan Worst zijn opgebouwd uit herkenbare elementen. Maar dit betekent niet dat de beschouwer deze herkenbaarheid als vanzelfsprekend moet ervaren. Worst verzamelt fragmenten uit verschillende werkelijkheden: antieke meubels en tapijten, kinderen en jonge vrouwen die zo uit een modeblad lijken gestapt. Dit alles brengt hij samen in een schilderij. Het gaat in zijn werken om een schijnwereld die ver van de dagelijkse realiteit verwijderd is. Anders dan in de wetenschap, die wil onthullen en ontmaskeren, gaat het volgens Jan Worst in de kunst om het verhullen en verbergen. Wie een blik werpt op zijn werk, waant zich drie eeuwen in de tijd teruggeworpen, maar bij nadere beschouwing ontdekt men een grote variëteit aan hedendaagse elementen in zijn imposante kunstwerken, werk waar het vakmanschap van af spat. De artiest heeft een duidelijke fascinatie met de tijd. Hij schildert historische interieurs, in deze ruimtes komen ze met elementen uit andere periodes samen. Zelf zegt hij er naar te streven kunst te maken die als 'tijdloos' kan worden beschouwd. Het is een potpourri van elementen die het geschilderde interieur losmaakt van de schijnbare realiteit. De bijna fotografisch geschilderde beelden dwingen de kijker bijna het beeld in, maar zetten hem voortdurend op het verkeerde been, waardoor de term realisme hier volstrekt misplaatst is.

Momenteel niet beschikbaar werk

The Rich Hours
€ 950,00 /
€ 12,50
Tacid Understanding
€ 1.050,00 /
€ 12,50
Kunstuitleen Online created by Trilobiet