OPEN VAN 12 TOT 17 UURr

Marielin Simonsnatuur als construct
De natuur speelt in het werk van Marielin Simons een belangrijke rol. In 2016 studeert ze af aan de kunstacademie Minerva te Groningen. In haar foto’s en installaties reconstrueert ze als een landschapsarchitect stukken (gefotografeerde) natuur tot geënsceneerde landschappen. Zij bouwt met uiterste precisie haar nieuwe werkelijkheid na in de vorm van een diorama of kijkkast. Haar constructies benaderen een voor de kunstenaar ideaal stukje natuur of buitenleven. Dit landschap heeft herkenbare en realistische kwaliteiten maar is tegelijkertijd vervreemdend, mystificerend en romantisch van karakter.
In eigen woorden formuleert zij het als volg: “Natuur fascineert mij, vooral in een bosachtige omgeving. In het bos vertellen de lichtstralen die door het bladerdak vallen, de verschillende geuren van aarde en vochtige dampen en de veelbetekenende uitingen van de seizoenen en ook het verstrijken van de tijd allemaal een ander verhaal.
Ik ben steeds nieuwsgieriger hoe mijn kijk op de natuur tot uiting komt in een moderne en technologische wereld. Het lijkt erop dat mensen verlangen naar ongerepte natuur waarin ze zich stressvrij en op hun gemak voelen. Technologie heeft de samenleving en haar omgeving op een aantal manieren beïnvloed: het geleidelijk verdwijnen van communicatiebarrières, de ontwikkeling van een wereldeconomie en ongewenste neveneffecten zoals milieuvervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.
In de verschillende toepassingen van technologie en de prominente plaats van efficiëntie, zie ik een paradox: hoe meer techniek doordringt in ons leven, hoe meer we een verlangen ervaren naar natuur. Deze samenhang probeer ik door middel van mijn werk te laten zien.
Mijn werkwijze kenmerkt zich dan ook door deze gedachte: enerzijds wil ik putten uit de onaangetaste, ongerepte natuur, terwijl ik tegelijkertijd verwijs naar de afstand die we hebben gecreëerd tussen onszelf en de natuurlijke wereld waar we vandaan komen. “
Marielin Simons woont en werkt in Haarlem.

Te leen of te koop

Diorama MOONSHINE
€ 990,00 /
€ 12,50

Momenteel niet beschikbaar werk

Diorama BLUE FOREST
€ 990,00 /
€ 12,50
Kunstuitleen Online created by Trilobiet