OPEN VAN 12 TOT 17 UURr

Rineke KopVEELZEGGENDE ABSTRACTIE
“Waar taal tekortschiet staat kleur tot je beschikking om het onzegbare onder woorden te brengen. Dat wil zeggen in kleur. Door te schilderen betreed je een innerlijke ruimte van waaruit je door middel van kleur en vorm uitdrukking kunt geven aan het leven.“
Het heeft jaren geduurd voordat Rineke Kop de discipline en vakkundigheid van haar academische opleiding van zich af kon schudden, op zoek naar de losse en informele abstractie die zij in zich voelde. Zij ontdekte de zelfstandige kracht van kleur die, zoals een specifiek akkoord in de muziek, een heel schilderij kan bepalen en dragen: atmosferisch, spontane, ongepolijste gebaren en mysterieuze composities. Het is namelijk uitermate belangrijk dat elk nieuw werk iets onbepaalds en onvoorspelbaars blijft behouden. In zo’n sterke mate dat de vraag “is dit af?” onlosmakelijk met het werk verbonden is geraakt. Hoe frustrerend - of misschien prikkelend - dit ook is voor de gemiddelde kijker.
In haar werk staat voor Rineke Kop niet het eindproduct centraal, maar gaat het om het proces. Het gaat haar dan om het ervaren van de wisselwerking van kleuren, materialen en gebaren met haarzelf. Het is alsof de grenzen tussen haar, als maker, en het schilderij, als het gemaakte, voor even oplossen, zodat er een onderling geven en nemen kan ontstaan van indrukken, ervaringen en aanzetten tot handelen. Dat geeft haar schilderijen die kenmerkende lyrische en poëtische uitstraling.
Rineke Kop woont en werkt in Den Haag.

Te leen of te koop

Z.T. 071306
€ 1.750,00 /
€ 18,50
Z.T. 120106
€ 1.850,00 /
€ 18,50

Momenteel niet beschikbaar werk

Z.T. 81011
€ 2.100,00 /
€ 20,00
Kunstuitleen Online created by Trilobiet