OPEN VAN 12 TOT 17 UURr

Angèle Etoundi EssambaDe in Kameroen geboren Angèle Etoundi Essamba volgde haar opleiding in Parijs, waar zij vanaf haar tiende jaar woont. In 1982 verhuist zij naar Amsterdam, waar zij afstudeert aan de Fotovakschool. Ze heeft een bijzonder groot aantal solotentoonstellingen gehad in onder andere Parijs, Den Haag, Nairobi, Amsterdam en Barcelona.
Etoundi Essamba is een geëngageerde kunstenaar met de focus op de identiteit van de Afrikaanse vrouw. Al ruim dertig jaar observeert zij de wereld via de vrouwen die ze fotografeert. Haar beeldtaal toont de absolute wil om te weten en te begrijpen. Haar perspectief is tegelijkertijd esthetisch, idealistisch, realistisch en sociaal-maatschappelijk. Ze verenigt de geest van de humanistische fotografie met sterke elementen van gemeenschapszin. De zwarte vrouw staat centraal in haar artistieke expressie. Met haar esthetische kijk op de Afrikaanse vrouw en cultuur geeft zij Afrika een nieuwe, eigentijdse interpretatie. Haar werk breekt met de stereotiepe weergave van de vrouw, door de keuze haar betekenisvol en groots te (re)presenteren.
Drie woorden karakteriseren het oeuvre van Etoundi Essamba: trots, kracht en zelfbewustzijn. De foto’s zijn er niet om te verhullen, maar om zichtbaar te maken. Zij verwijst steeds opnieuw naar de Afrikaanse cultuur, naar Kameroen waar ze geboren werd. Wat we zien zijn symbolen voor de trots, de wilskracht en het zelfbewustzijn van vrouwen. In haar foto’s heeft Angéle de menselijke energie op het ‘moment suprême’ vastgelegd en de tijd stilgezet.
Angèle Etoundi Essamba woont en werkt in Amsterdam.

Momenteel niet beschikbaar werk

Dos 9 2/20
€ 2.200,00 /
€ 21,50
Kunstuitleen Online created by Trilobiet