open van 12 tot 17 uur

Wil WillemsenWil Willemsen is gefascineerd door mensen. Mensen op straat, op hun werk en tijdens het sporten.
Ze bekijkt hoe mensen zich binnen een groep tot elkaar verhouden. Al op de Pedagogische Academie leert Wil Willemsen scherp te observeren en te deduceren. Ze noteert de methodieken die mensen gebruiken om te communiceren en zich in de groep te onderscheiden of juist om contacten te leggen. Ze ontdekt de taal van het lichaam. Tijdens haar vele sessies in ateliers en tekentochten in steden leert Willemsen de communicatie tussen mensen om te zetten in beeld. Die observaties hebben geleid tot weloverwogen beeldcomposities in haar werk, waarbij mensen in enigszins geabstraheerde vorm de hoofdrol spelen. Dit resulteert in kleurrijke en ritmische voorstellingen. Met krachtige streken geeft zij in felle kleuren de intermenselijke relaties weer van de figuren op papier en doek. Daarbij laat zij voor de toeschouwer genoeg ruimte voor een eigen interpretatie. Haar werk straalt emoties als nieuwsgierigheid, jaloezie en berusting uit. De verf houdt de mensengroepen bijeen!

Te leen of te koop

The Family
€ 900,00 /
€ 11,00

Momenteel niet beschikbaar werk

Summertime
€ 900,00 /
€ 11,00
Kunstuitleen Online created by Trilobiet