open van 12 tot 17 uur

Rob ScholteDe duidelijkste samenvatting van zijn kunstzinnige intenties verwoordt Rob Scholte (1958) als volgt: "Ik schuw het gebruik van clichés beslist niet. Ik hanteer ze graag, niet op een platte manier, want mijn schilderijen bevestigen die clichés niet, maar ik gebruik ze om ze in te zetten. Ik bedoel, ik hoef niet voor de zoveelste keer te zeggen "ik hou van jou", maar daar wil ik het wel over hebben. Laten zien dat het in bepaalde situaties een werkelijk pure, doorleefde betekenis heeft. Het cliché en oorspronkelijkheid liggen heel dicht tegen elkaar aan."
Voor Scholte bestaat er geen verschil tussen de natuur, die eeuwenlang fungeerde als motief voor de traditionele kunst, en de plaatjes (al dan niet van artistieke oorsprong) die hij in zijn werk aanwendt: een pin-up is als kunstenaarsmotief niet minder dan het academische naaktmodel. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de kunstgeschiedenis min of meer vogelvrij verklaard en de traditionele opvattingen over originaliteit op losse schroeven gezet. De kunstenaar was vrij om te putten uit het archief kunst. Citeren was (weer) toegestaan. Rob Scholte wist die vrijheid op een intelligente en, al klinkt dat paradoxaal, op een originele manier te benutten. Zijn redenering is niet ‘alles is al gedaan, waarom dan iets nieuws verzinnen’. Hij bedenkt nieuwe ordeningen, brengt onverwachte verbanden aan en goochelt met betekenissen. Niet alleen motieven en thema’s ontlenen aan bekende kunstenaars of kunstwerken, maar ook alledaagse beelden uit andere media gebruiken voor eigen creativiteit. Scholte put voor zijn precies geschilderde doeken uit een niet te overzien repertoire van schaamteloos bij elkaar geroofde beelden uit de kunstgeschiedenis, de gedrukte media, de reclame, videoclips, strips en alles wat hem verder onder ogen komt. Scholte bezit een omvangrijk knipselarchief van zorgvuldig op onderwerp geordende plaatjes die ooit (soms jaren later, wanneer hij de herkomst ervan allang vergeten is) gebruikt kunnen worden in zijn, met de virtuositeit van een fijnschilder gemaakte kunstwerken. Het gaat hem vooral om de provocatie: principes aangaande auteursrecht lapt hij aan zijn laars. Net als Warhol koketteert Scholte graag met de vermenging van diepgang en oppervlakkigheid, die hij vooral in de reclame zegt te bewonderen.
Rob Scholte woont en werkt in Den Helder.

Te leen of te koop

Carrière A.P.
€ 750,00 /
€ 11,00
Sprookjes
€ 1.180,00 /
€ 14,00
Kunstuitleen Online created by Trilobiet