op afspraak

Gerard Janssen



"In mijn kunst geef ik de objecten hun eigen verhaal en gedrag om een andere samenhang en nieuwe betekenissen te creëren. Ik wil ons bewustzijn van wat er om ons heen is, versterken." Gerard Janssen voelt soms dezelfde vreugde als een kind tijdens zijn spel, omdat hij zijn eigen wereld opbouwt met zijn eigen regels en eigen verhalen.
Janssens werken zijn ook als het ware fragmenten uit langere verhalen. De toeschouwer vermoedt dat er eerder iets is gebeurd en dat er daarna nog iets kan gebeuren. Janssen werkt met de vreemdheid van het bekende. Zijn werk kan een zekere irritatie oproepen. De wel degelijk identificeerbare identiteit van objecten verbeeldt hij in lineair omlijnde vormen die een picturale leegte laten zien. De ruimtelijke, abstracte weergave komt voort uit de persoonlijke herinnering aan en de verbinding met de weergegeven voorwerpen. De wisselwerking tussen ruimte, object en teken is de "blinde vlek" van het dagelijkse leven, het raadsel dat hij zichtbaar wil maken.
Gerard Janssen woont en werkt in Berlijn.

Te leen of te koop

Zandbak
€ 2.154,00 /
€ 21,50
Wolk
€ 2.154,00 /
€ 21,50
Kunstuitleen Online created by Trilobiet