open van 12 tot 17 uur

Annie Schoterman“Eén en al oog en aandacht opent het kindergezicht zich in de ruimte vóór hem”

Bovenstaande woorden van cultuurfilosoof Peter Sloterdijk kunnen heel goed als motto gebruikt worden voor het werk van beeldend kunstenaar Annie Schoterman.
Binnen het denken van alledag, in de vaak chaotische mêlee die zich in ieders hoofd bevindt, komen beelden boven drijven die een uitweg zoeken naar het doek, papier, maar ook naar driedimensionale voorstellingen op locatie. Schoterman is een kunstenaar die –gebruikmakend van allerlei technieken – deze wemeling van gedachten, ideeën en gevoelens vorm wil geven. Als beeldtaal gebruikt ze vaak een soort 'tralie': het laten druipen van de verf maakt dat er een 'raster' ontstaat, een transparante begrenzing, dan wel afgrenzing, die tegelijkertijd uitzicht biedt: 'lucht' geeft. Dit spel van 'laten gaan' (van de verf) en het ook weer afbakenen zijn de polen waar haar werk zich tussen beweegt. Het balanceren tussen 'toeval' - een onnoembaar inspirerend moment - en bewust ingrijpen, grenzen aangeven door strenge vormen, strepen. Of het nu om schilderijen, aquarellen, fresco’s of grafiek gaat, voorwaarde is dat het werk helder en transparant blijft, ook al ontstaat er in het werk een grote gelaagdheid. De doordachte, gedachte onderwerpen behouden hoe dan ook een zekere 'lichtheid', transparantie en harmonie. Zoals een kind onbevangen, maar wel aandachtig, kijkt naar de wereld om hem heen, zo wil Schoterman dat haar werk die blik op de realiteit bewerkstelligt.
Zoals zij dat zelf zegt: “Al het werk dat ik maak komt voort uit de behoefte én noodzaak om de wereld in alle facetten om me heen een vorm te geven, om die wereld via mijn hoofd te legen, ruimte te maken, ruimte te geven. Vaak zijn de aanleidingen literaire, religieuze of filosofische onderwerpen geweest. De laatste jaren zijn het in feite ‘abstracte’ verhalen, invallen, ontstaan vanuit het dagelijkse leven, die mijn onderwerpen vorm hebben gegeven.
Ik vind het fijn om de aquareltechniek te gebruiken. Het onvoorspelbare, hoe een kleurvlek met veel water zijn weg baant, en dus al een beetje bepalend is voor het verdere verloop van de voorstelling.“ Zij noemt dat: ‘Schoffelen van de geest’.
Annie Schoterman woont en werkt in Amsterdam.

Te leen of te koop

Z.t. - tweeluik
€ 3.000,00 /
€ 27,50
Systems I
€ 600,00 /
€ 9,50
Systems II
€ 600,00 /
€ 9,50
Geen titel
€ 275,00 /
€ 6,50
Systems III
€ 600,00 /
€ 9,50

Te koop op deze website

Systems IV -oningelijst-
prijs: € 550,00
Systems V -oningelijst-
prijs: € 550,00

Momenteel niet beschikbaar werk

Penelopeia
€ 3.000,00 /
€ 27,50
Kunstuitleen Online created by Trilobiet