open van 12 tot 17 uur

Hans Ebeling KoningNaar aanleiding van de Jeanne Oosting prijs voor de Vrije Schilderkunst:
"Door de eeuwen heen hebben kunstenaars verschillende posities ingenomen ten opzichte van de kunst en de werkelijkheid. Uiteenlopende meningen hebben geleid tot diverse stromingen, waarvan de meest uitgesproken exponenten weer aanleiding waren voor andere stromingen.
Daarnaast zijn er altijd eenlingen geweest die, ogenschijnlijk onbewogen door de turbulentie van hun tijd, hun eigen weg zijn gegaan.
HANS EBELING KONING is zo iemand. Wars van trends maakt hij zijn schilderijen en tekeningen, teruggetrokken levend in het oosten des lands.
Oppervlakkig gezien bestaat het werk van Ebeling Koning voornamelijk uit natuurschilderingen, maar er zit een verontrustend element in. Zijn spel met vorm, kleur en soms ook de voorstelling zelf werken vervreemdend. Hij schildert de fysische wereld op een dusdanige wijze dat deze automatisch een metafysisch element lijkt te behelzen. Het zijn de voorstellingen van een zoeker die gebruik maakt van de natuurvoorstelling om zijn eigen identiteit vorm te geven.
Geestverwantschap bestaat er met de Amerikaanse semi-abstracte schilder Marsden Hartley die zijn motivatie verwoordde met het credo van Henri Bergson: 'Intuïtie is het enige voertuig
in de kunst.', een uitspraak die in dezelfde mate voor Ebeling Koning van kracht is."

Te leen of te koop

Zonder titel
€ 800,00 /
€ 11,00
Kunstuitleen Online created by Trilobiet