OPEN VAN 12 TOT 17 UURr

Ad Armak u n s t c o m m u n i c e e r t z o n d e r w o o r d e n
Ad Arma (ps. van Ad Robert Meerman) is bekend als beeldhouwer, graficus, schilder, keramist en glaskunstenaar. In al zijn werk is dezelfde thematiek terug te vinden: het samenvallen van het verleden en de toekomst in de dromen van het heden. Zijn grootste inspiratiebron is: “de continuïteit van een verandering; het thema tijd. Die thematiek heeft ook te maken met de resonantie van de melancholie zoals iedereen die voelt”. Het ‘te wapen, ten strijde’ - betekenis van zijn pseudoniem - geeft aan dat het een zware taak is om dit grootse thema zó vast te leggen, dat het bij de beschouwer als vanzelf binnenkomt. “Eigenlijk wordt het voor mij pas interessant daar waar woorden ophouden en beeld begint, kunst communiceert zonder woorden.”
In zijn etsen is altijd een bijna abstract aandoende menselijk figuur aanwezig. Deze geeft vorm en maat aan de ruimte. Vanuit intuïtie en concentratie creëert Ad Arma een poëtische sfeer die hij door zijn subtiele kleurgebruik versterkt. Door het oorspronkelijke karakter van zijn werk is Ad Arma een veel gevraagd kunstenaar. Zijn aquarellen, etsen en objecten hebben al in veel particuliere collecties, zowel in binnen- als buitenland, een plaats gevonden.
Ad Arma woont en werkt in Alphen (Gld).

Momenteel niet beschikbaar werk

Continuing story I
€ 911,00 /
€ 12,50
Continuing story II
€ 911,00 /
€ 12,50
Kunstuitleen Online created by Trilobiet